CBSE Affiliation No. 1031254 Mandatory Public DisclosureJhalaria Campus North Campus
CBSE Affiliation No. 1031254

Team of Educators

HEADS OF SCHOOL 
Mr. Sunil Trivedi

Director RINWIN

M.A., B.Ed.

DOJ: 21.06.2021


DR. VIJAY SINGH PARIHAR

Principal

M.Sc. (Microbiology, Biotechnology), M.Ed., Ph.D., M.B.A 

DOJ: 01.02.2023

Ms. Asha Bhatia

Vice Principal

M.Sc. (Zoology), B.Ed., HDSE, PGDGC

DOJ: 11.03.2020

Ms. Ameeta Choudhary

Headmistress (Primary Wing)

MA, B.Ed, BSc, CTET

DOJ: 01.03.2020

Ms. Rupashree Sapru

Head Pre Primary

MA (English), B.Ed, B.Com, PGDGC, GCC

DOJ: 22.02.2022

EDUCATORS
Name Date of Joining
Mr. Ashish Walia 01.02.2022
Ms. Anjali Nair 01.05.2020
Ms. Sunaina Tyagi 01.05.2020
Mr. Sachin Shukla 01.05.2020
Ms. Pooja Rathour 20.05.2021
Ms. Pooja Choudhary 16.04.2012
Ms. Sangeeta Phalswal 18.11.2021
Mr. Mrityunjay Pandey 18.11.2021
Ms. Shivani Bhatnagar 22.11.2021
Ms. Shalini Kaul Haksar 10.02.2022
Ms. Bhavna Mulani 02.03.2022
Ms. Bhakti Akheniya 02.03.2022
Mr. Sheelnidhi Gupta 02.03.2022
Mr. Ruben Swami 11.03.2022
Mr. Nikhil Pandey 01.04.2022
Ms. Sonam Shukla 04.04.2022
Ms. Noopur Nadgonde 05.04.2022
Ms. Sapna Yadav 01.05.2020
Ms. Shreya Maheshwari 01.05.2020
Ms. Neha Sharma 01.05.2020
Ms. Heena Kakkar 01.05.2020
Ms. Jyoti Pahune 05.05.2020
Ms. Sonali Balwani 01.05.2020
Ms. Julie Bhatia 01.05.2020
Ms. Anshu Khanna 01.05.2020
Ms. Sneha Goyal 01.05.2020
Ms. Dilisha Kotwani 01.05.2020
Ms. Chandni Shrimal 01.05.2020
Ms. Manisha Vyas 15.05.2020
Ms. Dimple Dudeja 15.06.2021
Mrs. Reshmi Karnavar 20.10.2021
Ms. Ambika Bisen 23.03.2022
Ms. Poonam Shrotriy 23.03.2022
Ms. Rupal Shah 28.03.2022
Ms. Sonakshi Raheja 28.03.2022
Ms. Irat Papa 28.03.2022
Ms. Suchita Bansal 29.03.2022
Ms. Naina Agrawal 29.03.2022
Ms. Jaya Mahesh 30.03.2022
Ms. Purnima Kardile 01.04.2022
Ms. Soumya Krishnani 11.04.2022
Mr. Rakesh Bhalshankar 22.10.2021
Mr. Biswajit Chakraborty 01.12.2021
Ms. Sakshi Joshi 07.02.2022
Mr. Avijit Ghosh 02.03.2022
Mr. Vinay Rathod 01.04.2022
Mr. Garv Dhote 01.04.2022
Mr. Asmit Goyale 20.09.2021
Ms. Rajni Chauhan 17.11.2021
Mr. Akhil S 01.12.2021
Mr. Ankur Diwan 13.12.2021
Mrs. Asha Bhargava 10.01.2022
Mr. Sandeep Ratnaparkhi 31.03.2022